10.11.2022

Karstulan kaakkoisosaan suunniteltu tuulivoimahanke etenee

Tuulipuistojen verotulojen ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä, kunnanjohtaja Pekka Kanervio sanoo.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima jatkaa Karstulan kaakkoisosaan suunnitellun tuulipuiston kehittämistä. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Karstulan kunnanhallituksessa kesäkuussa 2022. Sen jälkeen hankesuunnitelmaa on täsmennetty, ja kunnanhallitus hyväksyi päivitetyn kaavoitusaloitteen kokouksessaan maanantaina 14.11.2022.

”On hienoa, että hanke etenee jouhevasti Karstulassa. Olemme jo tehneet ensimmäiset luontoselvitykset, ja seuraavaksi starttaa YVA ja kaavaprosessi”, Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto sanoo.

Aiemmin Leinnevankankaan nimellä julkaistu projekti on nyt nimeltään Tukkimäen tuulipuisto. Uusi nimi kuvaa paremmin hankealueen nykyistä sijaintia Karstulassa.

”Julkaisimme syyskuussa uuden vihreän strategian, jossa pyrimme edistämään energiaomavaraisuutta. Tuulivoima sopii meille siis erittäin hyvin. Tuulipuistohankkeet osoittavat, että olemme oikealla tiellä”, sanoo Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kanervio.

Karstulassa on vireillä tai toiminnassa yhteensä kuusi tuulivoimahanketta. Joidenkin tuulipuistojen yhteyteen on suunniteltu aurinkovoimaloita. Kanervio kertoo, että aurinkopaneeleja on asennettu myös esimerkiksi uuden terveysaseman ja uuden koulun katoille.

”Tuulipuistojen verotulot ovat meille merkittävä tulonlähde. Niiden ansiosta voimme pitää kuntapalveluissa nykyisen tason yllä. Ilman tuulivoimahankkeita se olisi vaikeaa. Kun asukasluku pienenee, kunnan valtionosuudet ovat vähenemään päin”, Kanervio kertoo.

”Tuulipuistoilla on myös tärkeä työllistävä vaikutus. Hankkeet työllistävät paikallisia urakoitsijoita ja erilaisten palvelujen tarjoajia sekä rakentamis- että ylläpitovaiheessa.”

Hankealue sijoittuu Karstulan eteläosaan tien 648 molemmin puolin. Alue on pääosin metsätalouskäytössä ja siellä on myös turpeen tuotantoalue. Lähistöllä ei ole suojelualueita eikä maakunnallisesti tai valtakunnallisesti tärkeitä kulttuuriympäristökohteita.

Alustavassa suunnitelmassa Tukkimäen tuulipuisto käsittäisi 8–13 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on noin 70–130 megawattia.

Voimaloiden lopullinen määrä ja tarkka sijainti selviävät kaavoitus- ja lupaprosesseissa, jotka kestävät tyypillisesti useita vuosia. Lopullisen päätöksen tuulipuistojen rakentamisesta tekee aina suunnittelualueen kunta. Jos Tukkimäen hanke toteutuu, tuulisähkön tuotanto alkaa aikaisintaan vuonna 2026.

”Voimaloiden sijoittelussa noudatamme Karstulan kunnan linjaamia minimietäisyyksiä asutukseen. Kartoitamme normaaliin tapaan myös mahdolliset herkät eläinlajit ja tärkeät luontokohteet”, Mäkipelto kertoo. Hankkeen seuraava askel on YVA eli ympäristövaikutusten arviointi.

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä myös operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman lisäksi yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkoenergiahankkeita.

Pohjan Voima kertoo hankkeesta ja sen etenemisestä sivustolla tukkimaki.fi.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

19.3.2024

Kaupunginvaltuusto äänesti tuulivoimakaavoituksesta

Saarijärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.3.2024, että kaupunki ei aloita tuulivoimayleiskaavan laatimista Leinnevankankaalle. Leinnevankankaan tuulivoimakaavoituksen aloittaminen kaatui äänestyksen jälkeen lukemin 16–15.…

23.1.2024

Yleisötilaisuus Saarijärvellä 25.1.

Saarijärven kaupunki järjestää torstaina 25.1.2024 klo 17–20 yleisötilaisuuden esiselvitysvaiheessa oleviin tuulipuistoihin liittyen. Kyseessä ovat tuulivoimahankkeet, joiden osalta ei ole vielä…

6.2.2023

Tomi Mäkipelto: Vuokrasopimuksissa kehittämisen paikka

Voimakkaasti kasvavasta tuulivoima-alasta käydään vilkasta keskustelua julkisuudessa. Ylen MOT-ohjelmassa käsiteltiin tänään muun muassa tuulivoimaloiden maanvuokrasopimuksia. Niitä moitittiin monimutkaisiksi, ja esimerkki…