Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Saarijärvelle tuulipuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

12-16
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
80–160
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2027
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2021–2022
Hankkeen valmistelu
1/2023
Kaavoitusaloite
2023
Kaavoitusaloitteen käsittely kaupunginvaltuustossa
2023
Hankkeen esittely paikallisille asukkaille
2023
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
YVA-ohjelma
YVA-selostus
Kaavaluonnos
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Voimaloiden sijoittelussa noudatamme Saarijärven kaupungin linjaamia minimietäisyyksiä asutukseen. Kartoitamme normaaliin tapaan myös mahdolliset herkät eläinlajit ja tärkeät luontokohteet.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Joni Lehto
Tuulivoima-asiantuntija
040 356 3175
joni.lehto@metsa.fi

Hankealueen sijainti

Voit tutustua alustavaan hankealueeseen tarkemmin täältä. Hankealue tarkentuu, kun kaavoitus- ja YVA-prosessi etenevät.

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Leinnevankankaan tuulipuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Saarijärven kaupungille pitkälle tulevaisuuteen.